Número de socis

Aquí veureu l’evolució del número de socis dels darrers anys:

  • Certificat de número de socis curs 2012-2013: total socis 215
  • Certificat de número de socis curs 2013-2014: total socis 245
  • Certificat de número de socis curs 2014-2015: total socis  253
  • Certificat de número de socis curs 2015-2016: total socis 279
  • Certificat de número de socis curs 2016-2017: total socis 300
  • Certificat de número de socis curs 2017-2018: total socis 327

 

mafalda-ampa-som